over Mei-lan

Elke keer als er een luikje bij mij open gaat sinds ik mij verdiep in coaching, realiseer ik me hoe waardevol het is om je op deze manier te ontwikkelen. Door meer in contact te staan met mijn emoties en behoeften heb ik meer balans gevonden en ben ik veerkrachtiger geworden. Dat wil ik jou ook graag meegeven.

Old ways won’t open new doors.

Ik heb in mijn leven een paar zware periodes doorgemaakt. Op een aantal kruispunten in mijn leven heb ik te kampen gehad met burn-out verschijnselen. Zo bleek mijn eerste “droombaan” totaal niet bij mij te passen en had ik toen ik mijn tweede dochter werd geboren moeite met de balans houden tussen mijn werk en gezin.

Twintigers twijfels en dertigers dilemma’s… ik heb ze allemaal doorlopen. Toen ik na het verbreken van mijn huwelijk een nieuwe relatie begon, merkte ik dat ik in oude patronen verviel. Dit was voor mij de doorsla om me in te schrijven voor de coachopleiding Inzicht (NOBCO erkend) .

Soms moet je veranderen om jezelf te blijven.

Ik ben altijd al een denker geweest. Tegelijkertijd voelde ik me vaak overweldigd door emoties en ging ik vaak over mijn grenzen heen. Tijdens de coachopleiding ontdekte ik dat ik mijzelf met mijn denken bescherm voor emoties die te moeilijk lijken om onder ogen te zien. De gevoelens die mij soms overrompelen, dekken mijn primaire- of kernemoties af. Ik heb geleerd om dieper in mijn emoties te duiken en op zoek te gaan naar de behoeften die daaronder zitten. Dat maakt dat ik nu veel beter ben geworden in het zeggen wat ik wil en nodig heb. Ik weet nu wat mijn grenzen zijn en kan die vanuit verbinding aangeven.

Naast coaching, is kunst voor mij een ingang om je eigen waarheden onder de loep te nemen. Niet zelden kies ik onbewust een film, theaterstuk, Netflix serie of tentoonstelling uit die raakt aan de vraagstukken waarmee ik op dat moment zit. Wanneer ik mij open stel voor de nieuwe perspectieven die de kunstuiting biedt, kom ik vaak tot mooie inzichten.

Ontwikkelen is een grote drijfveer in mijn leven. Ik volg masterclasses, trainingen en lees artikelen en literatuur op het gebied van bewustzijnsontwikkeling, verschillende coachmethodieken, kindercoaching, jongeren en millennials. Stilstaan bij wat er nu is, is echter ook belangrijk. Ik doe dat met behulp van yoga, meditatie, intervisie en reflectie. 

Yoga is not about touching your toes, it’s waht you learn on the way down.

Inspiratie: Brene Brown, Ingrid Fetell Lee, Stine Jensen, Nienke Wijnants en Yumi Sakugawa